Jaarverslag 2017

Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A.

Winst- en verliesrekening boekjaar 2017

(Bedragen x € 1.000)

2017

 

2016

           

TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERING

 

 

 

 

 

1. Verdiende premies eigen rekening

         

    - Bruto premies

18.562

 

 

14.594

 

    - Uitgaande herverzekeringspremies

-6.680

 

 

-5.498

 

 

 

11.882

 

 

9.096

    - Bruto niet-verdiende premies en lopende risico’s

4.743

 

 

3.494

 

    - Aandeel herverzekeraars

-2.966

 

 

-2.906

 

 

 

1.777

 

 

588

 

 

 

 

 

 

    Toegerekende opbrengst uit beleggingen

 

684

 

 

1.121

 

 

 

 

 

 

2. Schaden eigen risico

 

 

 

 

 

    - Bruto schade

8.522

 

 

5.047

 

    - Aandeel herverzekeraars

-2.966

 

 

-2.259

 

 

 

5.556

 

 

2.788

    - Bruto wijziging voorziening voor te betalen schaden

2.975

 

 

13.608

 

    - Aandeel herverzekeraars

-539

 

 

-11.353

 

 

 

2.436

 

 

2.255

3. Bedrijfskosten

 

 

 

 

 

    - Beheers-, personeels- en afschrijvingskosten

6.180

 

 

5.552

 

    - Provisie en winstdeling ontvangen van herverzekeraars

-617

 

 

-488

 

 

 

5.563

 

 

5.064

RESULTAAT TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERING

 

788

 

 

698

 

NIET-TECHNISCHE REKENING

 

 

 

 

 

4. Opbrengst beleggingen

 

 

 

 

 

    - Opbrengsten uit andere beleggingen

658

 

 

1.122

 

    - Waardeverandering van beleggingen

-

 

 

12

 

    - Gerealiseerde winst op beleggingen

-

 

 

447

 

 

 

658

 

 

1.581

     Niet  gerealiseerde winst op beleggingen

 

382

 

 

352

 

 

 

 

 

 

     Beleggingslasten

 

 

 

 

 

    - Beheerskosten en rentelasten

203

 

 

112

 

    - Waardeveranderingen van beleggingen

-

 

 

419

 

    - Gerealiseerd verlies op beleggingen

-

 

 

-

 

 

 

203

 

 

531

     Niet  gerealiseerd verlies op beleggingen

 

153

 

 

281

 

 

 

 

 

 

5. Toegerekende opbrengsten uit beleggingen naar

     technische rekening schadeverzekering

 

684

 

 

1.121

 

 

 

 

 

 

     Andere baten

 

164

 

 

3

 

 

 

 

 

 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN

 

952

 

 

701

     Belastingen resultaat uit gewone   

     bedrijfsuitoefening

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

RESULTAAT NA BELASTINGEN

 

952

 

 

701