Jaarverslag 2017

Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A.

Onze mensen

In 2017 heeft Centramed een aantal nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Dit komt door een combinatie van natuurlijk verloop en het versterken en het verder uitbouwen van de organisatie. van medewerkers. Een aantal nieuwe functies zijn sleutelfunctionarissen voor Centramed. 

In 2017 zijn alle functies van Centramed opnieuw gewogen door Berenschot. Dit onderzoek is gedaan om een vergelijking mogelijk te maken met de relevante beloningsmarkt in Nederland . Het resultaat van dit onderzoek van Berenschot is dat de beloningsverhoudingen intern - en in verhouding tot de externe wereld - scherp gesteld zijn. Zo is op basis van benchmarking vastgesteld op welk niveau Centramed wil belonen ten opzichte van vergelijkbare organisaties, en zijn een aantal functies opnieuw gewogen met het functiewaarderingssysteem van Berenschot. Ook is het beloningsbeleid op een aantal fronten aangepast, waardoor de organisatie weer over een duurzaam en concurrerend pakket aan arbeidsvoorwaarden beschikt. 


De HR-gesprekkencyclus is het afgelopen jaar op een aantal onderdelen vernieuwd. Zo wordt er aan het begin van het jaar een doelstellingengesprek met iedere medewerker gevoerd. Halverwege het kalenderjaar  vindt er een voortgangsgesprek plaats en aan het einde van het jaar een beoordelingsgesprek. Bij dit laatste gesprek maakt  iedere medewerker een reflectieverslag. 


Centramed heeft in 2017 een medewerker tevredenheidsonderzoek onder al haar medewerkers uitgevoerd. De overall tevredenheid komt uit op een 8,4. Desalniettemin leven er nog wensen ter verbetering. Tijdens werkoverleggen en personeelsbijeenkomsten is dit onderwerp van gesprek. 


In 2017 is de organisatie gegroeid tot 47 medewerkers (41,9 fte) per eind 2017 (2016: 42 medewerkers (37 fte)). Het ziekteverzuim bij Centramed over 2017 bedroeg 3,7% (2016: 3,7%) Dit percentage is vooral het gevolg van enkele incidentele, langdurige zieke medewerkers.