Jaarverslag 2017

Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A.

Onze leden


Aantal leden totaal 82

In 2017 heeft Centramed een instelling mogen verwelkomen in de categorie ‘overige instelling’. Eind 2017 bedroeg het aantal leden 82. Het ledenaantal per 1 januari 2018 blijft ondanks een aantal wijzigingen ongewijzigd op 82. Per 1 januari 2018 mogen wij een GGZ-instelling verwelkomen en een ziekenhuis dat door een fusie aan een bestaand lidmaatschap is toegevoegd. Er zijn twee leden met elkaar gefuseerd. De groei van het aantal leden en het behoud van de bestaande leden zijn voor ons een belangrijke signalen van tevredenheid.


Persoonlijk contact met onze leden/kennis delen

Wij vinden de waardering van onze leden belangrijk en een goed contact met onze leden staat daarom centraal. Het regelmatig en persoonlijk ontmoeten van onze leden is één van de speerpunten in onze strategie. 


Ook in 2017 is er veel persoonlijk contact met de leden geweest. Niet alleen tijdens de Algemene Ledenvergaderingen ontvingen wij de leden, maar ook tijdens onze drukbezochte Centramed Colleges en de Roadshows omtrent de Wkkgz. Daarnaast vonden er vele relatiebezoeken en preventiebezoeken plaats. Dit is uiteraard naast het reguliere contact met leden over individuele dossiers en over de polisvoorwaarden. 


Ledentevredenheid

In 2017 hebben we een tevredenheidsonderzoek bij onze leden uitgevoerd. In dit onderzoek vroegen we leden feedback ten aanzien van schade behandelen, preventie, relatiebezoeken, financiële zaken en de kernwaarden van Centramed. Het response ratio was 54%. De gemiddelde waardering van leden was 7.6. De resultaten en de verbetersuggesties zijn in de ALV van september aan de leden gepresenteerd en de verbetersuggesties zijn meegenomen in het jaarplan voor 2018.