Jaarverslag 2017

Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A.

Vooruitzichten

In 2017 lag de focus op het verbeteren van de interne bedrijfsvoering, het verstevigen van de relatie met de leden en het starten met de digitalisering van de processen. Daarnaast zijn we begonnen om gezamenlijk te werken aan een lange termijn doelstelling voor de organisatie. Hiermee sturen we gericht op  meer focus op de lange termijn toekomst van Centramed. 


In 2018 blijven we de interne bedrijfsvoering verbeteren. Er ligt weliswaar een solide basis, maar met een verdere verbetering kunnen we de interne kosten beheersbaar houden en de continuïteit in de processen nog beter borgen. Dit heeft Centramed ook nodig om de verdere stappen in digitalisering en informatiebeveiliging mogelijk te maken. De implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 vraagt nog meer aandacht voor informatiebeveiliging. In ons beleid hebben we ons daarom ook geconformeerd aan de relevante NEN 7510 norm die voor de gezondheidszorg van toepassing is. 


Na een periode met veel aandacht voor de interne beheersing richt Centramed zich in 2018 ook meer op preventie en kennis delen met én voor onze leden. Dit doen wij in samenwerking met de commissie Trends. Deze commissie is  een vertegenwoordiging van leden op het gebied van ontwikkelingen en preventie van klachten en claims. We onderzoeken hoe we de organisatie, de structuur en de processen rondom klachten kunnen verbeteren waardoor klachten en/of claims eerder worden opgelost. Daarnaast blijft Centramed haar leden  de CentraWijzer aanbieden. Hierdoor krijgt de instelling een gedetailleerde analyse van de schadelast. Dit blijft een belangrijke pijler in het preventieprogramma van Centramed. 


Er gebeurt veel in de wereld van medische aansprakelijkheid. Op dit punt geven we verder vorm aan de communicatie met onze leden. Centramed zal op gepaste wijze, als het relevant is, de ontwikkelingen in de medische aansprakelijkheid vertegenwoordigen. Uiteraard doen wij dit ook namens onze leden 


De ontwikkelingen vragen ook een kritisch blik op onze producten en diensten, de premiestelling en onze polisvoorwaarden. Dit doet Centramed in fases en in nauwe samenwerking met onze 82 leden. 


Vanuit financieel perspectief heeft Centramed de doelstelling om een solide partij voor onze leden te blijven. Dit bereiken we door focus te houden op behoud van solvabiliteit boven de interne norm van 150% en groei naar onze streefsolvabilieit van 175%. Daarnaast blijven we zoeken naar mogelijkheden om de solvabiliteit te verstevigen zonder hiervoor kapitaal bij de leden op te halen.